europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Планирайте своята кариера с Европас

За да намерите правилната за вас работа и да поемете отговорност за кариерата си, се нуждаете от подходящи инструменти, за да представяте уменията си пред работодатели. Европас ви предоставя инструментите и информацията, които са ви необходими, за да управлявате своята кариера през целия си живот.

Обмислете вашите умения

Когато предприемате първата стъпка в планирането на кариерата си, винаги е важно да помислите за вашите умения и опит. Въпросите по-долу ще ви помогнат в този процес:

  • Можете ли да опишете всички ваши умения по кратък и разбираем начин?
  • Можете ли да изброите уменията, които сте придобили в рамките на определен професионален опит?
  • Можете ли да опишете уменията, които сте усвоили чрез доброволческа дейност, онлайн обучения, хобита и други постижения? 
  • Какви нови умения сте развили наскоро?
  • Кои са вашите най-ценни умения?
Woman holding a coffee cup and making plans

Записвайте и представяйте своите умения и опит

Инструментите на Европас ще ви помогнат да документирате всички ваши умения и опит. Така ще можете винаги да разполагате с ясна и актуална картина на вашите постижения на едно място. Можете да създадете личен Европас профил с всички ваши умения, квалификации и опит. Можете да добавяте раздели към вашия профил, за да описвате трудовия си опит, професионалното си развитие и други постижения в работата и живота.

Можете да съставите преглед на всички ваши умения в Европас. След анализ на информацията във вашия профил ще получите достъп до списък с умения и знания, които отразяват вашия опит.

Определете вашите цели за професионално развитие и интересите си в живота на платформата Европас, за да разберете по-добре целите си. Това може да включва дейности и теми, върху които искате да се съсредоточите, както и местата, където бихте желали да работите.

Планирайте следващите си стъпки

С Европас можете да планирате следващите си стъпки и да намерите подходящи за вас работни места.

Въз основа на вашите умения и интереси в Европас профила ви ще получавате предложения за работни места, които може да представляват интерес за вас. Можете също така да търсите работни места в различни държави от ЕС.

Можете да споделите вашия профил в Европас с работодатели и специалисти по набиране на персонал, за да кандидатствате за работа, или да създадете автобиография или мотивационно писмо, като използвате редактора на Европас.