europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Какво представлява Европас? 

Европас (е вашият безплатен набор от онлайн инструменти за управление на вашите умения и планиране на вашето обучение и кариера в Европа.

Създайте профил в Европас

Можете да създадете безплатен профил в Европас с всички ваши умения, квалификации и опит на едно сигурно място онлайн.

Можете да въведете целия си трудов и учебен опит, вашите езикови умения, цифрови умения, информация за вашите проекти, доброволчески опит и всички постижения, които са важни за вас. Можете също така да съхранявате във вашата лична библиотека в Европас вашите дипломи, препоръчителни писма или други документи, описващи вашите постижения.

Можете да създадете своя профил на един или повече европейски езици.

Как да използвате вашия профил в Европас?

Вашият профил в Европас ви помага да направите следващата крачка във вашата кариера.

  • Използвайте профила си в Европас, за да обмислите вашите интереси и цели в кариерата
  • Използвайте профила си в Европас, за да проследите вашето развитие и да демонстрирате постиженията си пред вашия работодател.
  • Получавайте предложения за интересни работни места и курсове, подходящи за вашия профил.
  • Споделяйте вашия профил с работодатели и лица, наемащи персонал, за да получавате информация за нови възможности за работа.
  • Споделяйте вашия профил с образователни институции, за да получавате информация за нови курсове и възможности за обучение.
  • Споделяйте вашия профил с консултанти по професионално ориентиране, за да получите съвети за вашата кариера.
  • Подготвяйте кандидатури. Съхранявайте запис на всички ваши кандидатури и подготвяйте автобиографии и мотивационни писма.
young girl holding a mobile phone facing you

Вашият профил в Европас представлява вашият личен запис на постиженията ви. Като актуализирате и добавяте непрекъснато информация към вашия профил, винаги ще имате достъп до актуална картина на всички ваши умения.

Цялата лична информация във вашия профил в Европас е защитена и единствено вие имате достъп до информацията и можете да я споделяте.

Начало

Регистрирайте се днес, за да създадете свой профил в Европас. Услугата се предоставя от ЕС и е напълно безплатна — без скрити разходи, без премийни услуги, без абонамент.