europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Kutsetunnistuse lisa

Mis see on

See on dokument, mis kirjeldab vastava kutsetunnistuse omanike teadmisi ja oskusi. Näited

Kutsetunnistuse lisa eesmärgiks on lihtsustada eri riikide kutsekvalifikatsioonide mõistmist, võrreldavust ning tunnustamist.

Kellele see on mõeldud

Kõikidele kutsetunnistuse omanikele.

Mis see ei ole

Europassi kutsetunnistuse lisa:

  • ei asenda kutsetunnistuse originaaldokumenti;
  • ei taga automaatselt tunnustust.

Kust seda saab

Europassi kutsetunnistuse lisa väljastavad need asutused, kes annavad välja kutsetunnistuse originaaldokumendi.

Enamik riike on loonud riiklikud kutsetunnistuse lisade nimekirjad.

Vastasel juhul võtke ühendust oma riigi Infokeskusega.