europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Mis on digitaalsed tõendid?

Europassi digitaalsed tõendid kirjeldavad õpitulemust. Need kirjeldavad nii tegevusi, hindamisi, kutsealal tegutsemise õigusi kui ka kvalifikatsioone.

 

Euroopa Komisjon töötab praegu välja vahendit nimega Europass Digital Credentials Infrastructure (EDCI) (Europassi digitaalsete tõendite taristu), mille eesmärk on muuta kvalifikatsioonide ja muude õpitulemuste tunnustamine kogu Euroopas tõhusamaks ja turvalisemaks.

Käimas on töö Europassi digitaalsete tõendite taristu (EDCI) väljatöötamiseks. EDCI-ga toetatakse oskuste ja kvalifikatsioonide kohta esitatud digidokumentide või nende kohta muul viisil esitatud teabe autentimise teenuseid, nagu on kirjeldatud Europassi otsuse artikli 4 lõikes 6.

Tõend on dokumenteeritud avaldus isiku tulemuste kohta, mille annab välja haridusasutus pärast isiku õpikogemust.

Europassi digitaalsed tõendid kirjeldavad õpitulemust. Need võivad kirjeldada

Eelised

Kuna tegemist on digitaalse failiga, võivad tõendid sisaldada suurt hulka väärtuslikku teavet, mis aitab tööandjatel ja teistel asutustel kvalifikatsioone tunnustada ja mõista. Europassi digitaalsetel tõenditel on paberkandjal sertifikaatidega võrreldes palju eeliseid. Need võivad vähendada üliõpilaste, ülikoolilõpetajate, haridus- ja koolitusteenuse osutajate ning ettevõtjate haldustööd. Samuti võivad need vähendada tõenditega seotud pettusi ja aidata kaasa paberivabale töökorraldusele.

Europassi digitaalsed tõendid võimaldavad saajal teavet, näiteks kvalifikatsiooni välja andnud asutuse identiteeti või kvalifikatsiooni kvaliteedi garantiid automaatselt kontrollida.

Europassi digitaalsed tõendid kannavad e-templit, mis tähendab, et neid peetakse kogu ELis õiguslikult kehtivaks ja et neil on sama staatus kui sama teavet sisaldavatel paberkandjal tõenditel.

Väljatöötamine

Komisjon töötab välja vahendeid, tarkvara ja teenuseid, mis moodustavad osa EDCIst. Neid elemente katsetavad riiklikul tasandil 18 riiki. Katseprojekti edenedes avaldatakse siin teave ja uuendused.

Tehniline teave Europassi digitaalsete tõendite kohta

Teave Europassi digitaalsete tõendite kohta õppuritele

    • tegevusi (nt läbitud kursused),
    • hindamisi (nt projektid),
    • tulemusi (nt omandatud oskused), 
    • kutsealal tegutsemise õigusi (arstina registreerimine) ja
    • kvalifikatsioone.