europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Europass-liikkuvuustodistus

Mikä se on

Europass-liikkuvuustodistus on asiakirja, johon merkitään kaikki tiedot ja taidot, jotka henkilö on hankkinut toisessa Euroopan valtiossa. Esimerkkejä:

  • työharjoittelu yrityksessä;
  • korkeakouluopinnot osana vaihto-ohjelmaa;
  • vapaaehtoistyö kansalaisjärjestössä.

Kenelle se on tarkoitettu

Europass-liikkuvuustodistus on tarkoitettu kaikille, jotka opiskelevat tai hankkivat työkokemusta toisessa Euroopan valtiossa, ikään tai koulutustasoon katsomatta.

Kuka täyttää liikkuvuustodistuksen

Liikkuvuushankkeeseen osallistuvat kumppaniorganisaatiot, lähettäjämaan ja isäntämaan organisaatio. Kumppaniorganisaatiot voivat olla korkeakouluja, oppilaitoksia, koulutuskeskuksia, yrityksiä, kansalaisjärjestöjä jne.

Mistä liikkuvuustodistuksen voi saada

Ota yhteyttä lähettäjäorganisaatioon ja pyydä heitä ottamaan yhteyttä kansalliseen Europass-keskukseen.

Templates

Instructions