europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų patvirtinimas

Europos Sąjunga remia veiksmus, kuriais siekiama suteikti matomumą ir vertę įgūdžiams, įgytiems neformaliojo ar savaiminio mokymosi būdu. Turėdami galimybę patvirtinti įgūdžius, piliečiai gali naudotis visais savo įgūdžiais darbo arba tolesnių mokslų poreikiams.

Kas yra neformalusis ir savaiminis mokymasis?

Žmonės mokosi ir įvairiais kitais būdais, įvairiomis aplinkybėmis, nesinaudodami formaliojo švietimo ir mokymo struktūromis. Jie gali išsiugdyti įgūdžių tiesiog atlikdami tam tikrą kasdieninę veiklą, net jei mokymasis nėra pagrindinis jų tikslas ar ketinimas.

  • Neformalusis mokymasis – tai paprastai sistemingas mokymasis (pvz., darbuotojų mokymas įmonėje).
  • Savaiminis mokymasis – tai natūraliai vykstantis procesas, užsiimant įvairia veikla (pvz., užsiimant kokia nors laisvalaikio veikla, išsiugdoma skaitmeninių įgūdžių).

 

Kas yra neformaliojo ir savaiminio mokymosi patvirtinimas?

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgyti įgūdžiai gali būti labai naudingi. Tačiau kaip užtikrinti, kad šie įgūdžiai būtų matomi ir vertinami?

Įgūdžių patvirtinimo procesas leidžia asmenims apibrėžti, dokumentuoti, įvertinti ir sertifikuoti savo įgūdžius. Po tokio proceso asmenims gali būti suteikta dalinė arba visapusiška kvalifikacija. Jiems gali tapti lengviau įsidarbinti ir pasinaudoti naujomis profesinėmis galimybėmis. Taip pat gali būti lengviau pasinaudoti tolesnio mokymosi ir parengimo galimybėmis ir nebereikėti išklausyti tam tikrų mokymo modulio arba studijų programos dalių.

Patvirtinus įgūdžius ir užtikrinus jų matomumą, didinama socialinė įtrauktis ir gali būti suteikiama daugiau galių žmonėms, tarp jų ir mokyklos nebaigusiems asmenims, bedarbiams, žemos kvalifikacijos suaugusiesiems, trečiųjų šalių piliečiams.

Young woman holding a colour palette

Koks yra valstybių narių ir ES institucijų vaidmuo?

2012 m. rekomendacijoje dėl patvirtinimo valstybės narės raginamos iki 2018 m. nustatyti nacionalinę patvirtinimo tvarką. Naudodamiesi tokia tvarka asmenys turėtų galėti suteikti didesnį matomumą ir vertę savo žinioms ir įgūdžiams, įgytiems ne formaliojo švietimo ir mokymo sistemoje, bet darbe, namuose arba užsiimant savanoriška veikla. Šiame procese valstybėms narėms padeda Europos Komisija ir Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP).

Europos patvirtinimo gairėse politikos formuotojams ir suinteresuotiesiems subjektams pateikiamos politikos ir praktinių rekomendacijų dėl patvirtinimo įgyvendinimo. Remiantis gerosios patirties pavyzdžiais ir temine analize, Europos apraše parodoma, kaip patvirtinimas naudojamas nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis Europoje. Gairės ir aprašas padeda vykdyti visų suinteresuotųjų subjektų dialogą, jiems toliau stengiantis rengti įgūdžių patvirtinimo tvarką Europoje.

Šalys „Europass“ patariamajai grupei teikia vienkartines ataskaitas, nurodydamos, kokiomis politikos priemonėmis reagavo į rekomendaciją. Ataskaitose aptariama padaryta pažanga ir patirti sunkumai.

Europos kvalifikacijų sandaros (EKS) patariamoji grupė stebi, kaip įgyvendinama Tarybos rekomendacija. Posėdžių protokolai ir dokumentai pateikiami Komisijos ekspertų grupių registre.