europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Kas yra skaitmeniniai kredencialai?

„Europass“ skaitmeniniuose kredencialuose aprašomi mokymosi pasiekimai. Juose gali būti aprašyta veikla, įvertinimai, profesinės teisės ir kvalifikacija.

 

Europos Komisija kuria „Europass“ skaitmeninių kredencialų infrastruktūrą, kad padėtų užtikrinti veiksmingą ir saugų kvalifikacijos ir kitų mokymo pasiekimų pripažinimo procesą visoje Europoje.

Šiuo metu kuriama „Europass“ skaitmeninių kredencialų infrastruktūra. „Europass“ skaitmeninių kredencialų struktūra padės nustatyti visų skaitmeninių dokumentų arba pateikiamos informacijos apie įgūdžius ir kvalifikaciją autentiškumą, kaip nurodyta Sprendimo dėl „Europass“ 4 straipsnio 6 dalyje.

Kredencialas yra švietimo organizacijos išduodamas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie mokomąją programą baigusį asmenį.

„Europass“ skaitmeniniuose kredencialuose aprašomi mokymosi pasiekimai. Juose gali būti aprašoma:

Privalumai

Skaitmeninėje krendencialų rinkmenoje gali būti įrašyta daug vertingos informacijos, kuri gali padėti pripažinti kvalifikaciją ir darbdaviams bei kitoms institucijoms ją suprasti. „Europass“ skaitmeniniai kredencialai turi daugybę privalumų, palyginti su popieriniais pažymėjimais – jie gali sumažinti administracinių formalumų naštą studentams, absolventams, švietimo ir mokymo paslaugų teikėjams ir įmonėms. Dėl „Europass“ skaitmeninių kredencialų taip pat gali sumažėti pažymėjimų klastojimo mastas ir būti greičiau diegiamos procedūros be popierinių dokumentų.

Įdiegus „Europass“ skaitmeninių kredencialų sistemą, galima atlikti momentinę patikrą – gavėjai gali automatiškai patikrinti informaciją, pavyzdžiui, išdavusios įstaigos autentiškumą arba kvalifikacijos kokybės užtikrinimo duomenis.

„Europass“ skaitmeniniai kredencialai patvirtinami elektroniniu antspaudu, vadinasi, visoje ES jiems taikoma teisinė autentiškumo prezumpcija ir jie yra lygiaverčiai popieriniams pažymėjimams, kuriuose įrašyta tokia pati informacija.

Kūrimas

Komisija kuria būsimas „Europass“ skaitmeninių kredencialų infrastruktūros priemones, programinę įrangą ir paslaugas. Diegiant bandomąją skaitmeninių kredencialų sistemą dalyvauja 18 šalių, kad šiuos elementus būtų galima išbandyti nacionaliniu lygmeniu. Vykdant šį projektą, čia bus skelbiama informacija ir naujienos.

Techninė informacija apie „Europass“ skaitmeninius kredencialus

Informacija apie „Europass“ skaitmeninius kredencialus asmenims, kurie mokosi

    • veikla (pvz., išklausyti kursai),
    • įvertinimai (pvz., projektų),
    • pasiekimai (pvz., įgyti įgūdžiai), 
    • profesinės teisės (pvz., registruotas gydytojas),
    • kvalifikacijos.