europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Додаток на диплома

Што е тоа

Документ што го опишува знаењето и вештините стекнати од носителите на високообразовни степени. Примери

Обезбедува дополнителна информација за она што е опишано во официјалните степени / дипломи и/или транскрипти, со што ги прави полесни за разбирање, особено за работодавачите и институциите надвор од земјата каде што се издадени.

За кого е

Еуропас додатокот на диплома се издава на дипломирани студенти во високообразовните институции заедно со нивниот степен или диплома.

Што не е

Еуропас додатокот на диплома не е:

  • замена за оригиналната диплома или степен;
  • систем што автоматски гарантира признавање/нострификација.

Каде може да се добие

Еуропас додатокот на диплома се издава од страна на високообразовните институции што ја доделуваа оригиналната диплома или степен.

Инструкции и обрасци.