europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Учете во Европа

Постојат безброј можности за учење, обучување и наоѓање нови можности за учење низ цела Европа. Europass може да ви помогне да го испланирате вашето учење и да ја пронајдете вистинската можност да ги развиете своите вештини.

Преземете го следниот чекор со Европас

Europass is your free online tool to help you manage your career and studies throughout your life. With your Europass you can:

Europass е вашиот бесплатен сет на онлајн алатки што ќе ви помогнат да управувате со кариерата и студиите во текот на животот. Со Europass можете:

 

Регистрирајте се и креирајте го вашиот бесплатен профил за да откриете како може Еуропас да ви помогне.

Направете вашите вештини да се сметаат со Европас

Europass исто така вклучува и други алатки кои ќе ви помогнат јасно да ги комуницирате вашите вештини низ целата ЕУ:

  • Додаток на диплома обезбедува корисни информации за вашата диплома за високо образование (на пр., oцени, достигнувањa, институција) за да ви помогне при аплицирање за нови курсеви и работни места.
  • Europass додаток на сертификат обезбедува корисни информации за вашите стручни квалификации (на пр., оцени, достигнувања, институција) за да ви помогне при аплицирање за нови курсеви и работни места.
  • Europass мобилност помага да се опишат вашите меѓународни искуства и вештини развиени за време на студирање, работа или волонтирање во странство.
Информации и поддршка