europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Frequently Asked Questions

2FA-FAQ

I am already using eID to log in to Europass. Do I need to activate it as a second factor?

No, if you are already using eID to sign in to Europass, you can continue logging in as you have previously. You do not need to activate two factor authentication separately.

How do I activate eID as a second factor for authentication?

To link your eID (electronic ID) to your EU Login account:

  • Log into your EU login account,
  • Go to your settings and click on Link my eID.

This option can link your national electronic identity card to your EU Login account.

Then, complete the process according to the steps explained in the instructions document.

Modellen van Europass

Wat is het gemeenschappelijk Europees kader voor talen (CEFR)?

Het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen is een richtsnoer van de Raad van Europa om de prestaties van taalleerlingen te beschrijven. Het CEFR biedt een methode voor het leren, onderwijzen en beoordelen van alle talen in Europa. Het omvat zes referentieniveaus die in heel Europa worden gebruikt om de taalvaardigheid in kaart te brengen. Juist daarvoor wordt het zelfbeoordelingsschema van het CEFR ook in het Europass-profiel gebruikt.

Wat is Europass Mobiliteit?

Europass Mobiliteit kan u helpen om duidelijk te maken welke ervaring u heeft opgedaan in een ander land.

Wat is het Europass-certificaatsupplement?

Het Europass-certificaatsupplement kan u helpen om uw kwalificaties uit beroepsonderwijs en -opleidingen helder en consequent te beschrijven.

Wat is het diplomasupplement?

Het diplomasupplement kan u helpen om uw kwalificaties uit het hoger onderwijs helder en consequent te beschrijven.

Wat is er gebeurd met het taalpaspoort van Europass?

Het Europass-taalpaspoort werd in 2004 ingevoerd als een van de modellen in Europass waarmee gebruikers hun vaardigheden en kwalificaties op het gebied van taal zelf konden beschrijven.

Die informatie is nu opgenomen in het Europass-profiel in een aparte rubriek over taalvaardigheden. U kunt uw taalvaardigheid nog steeds zelf beoordelen op basis van het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR) en indien nodig die informatie met werkgevers en onderwijsinstellingen delen.

Hoe kan ik mijn talenkennis zelf beoordelen?

U kunt uw talenkennis zelf beoordelen in uw Europass-profiel. Daarbij moet u het niveau van uw vaardigheden inschatten en beschrijven. U kunt daarvoor een eenvoudige tabel in uw Europass-profiel gebruiken. Lees de beschrijvingen van elk niveau en kies het niveau dat het beste beschrijft hoe goed u kunt luisteren, lezen, spreken, en schrijven in een taal. U kunt natuurlijk ook uw taaldiploma's opslaan in Europass. De tool om uw eigen talenkennis te beoordelen, volgt het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR).

De tabel met de zelfbeoordeling van uw talenkennis kunt u ook delen met werkgevers, onderwijs- en opleidingsinstellingen.

Hoe beschrijf ik mijn digitale vaardigheden?

U kunt uw digitale vaardigheden zelf opsommen en beschrijven in uw Europass-profiel. U kunt een lijst maken van de vaardigheden, inclusief de tools en software waar u mee kunt werken, naast projecten of resultaten waar u trots op bent. U kunt de tools noemen die u gebruikt in uw werk of studie, maar ook de programma's die u in uw vrije tijd gebruikt (denk aan sociale media, blogs, games etc.). Maak eventueel groepen, bijv. van alle ontwerptools, alle tools die u beroepshalve gebruikt, of zelfs alle digitale vaardigheden waarop u zich nog meer zou willen toeleggen.

Wat is het vaardighedenpaspoort van Europass?

Het vaardighedenpaspoort was een tool dat Europass tot 2019 aanbood. Daarmee konden gebruikers documenten bundelen in één enkel bestand. Dat vaardighedenpaspoort bestaat niet meer, maar geregistreerde Europass-gebruikers kunnen nu documenten delen vanuit hun Europass-bibliotheek.

Hulp en informatie

Wat is het Europees kwalificatiekader (EKK)?

Het Europees kwalificatiekader (EKK) is een Europees systeem om kwalificaties uit verschillende landen begrijpelijk en vergelijkbaar te maken. Dankzij het EKK kunt u een diploma uit een ander land eenvoudig inschatten aan de hand van acht niveaus. Er kan een verwijzing naar het EKK op uw diploma staan, in uw diplomasupplement of in uw certificaatsupplement. U kunt informatie over het EKK-niveau van uw diploma op uw cv en sollicitaties zetten. Dat helpt werkgevers en onderwijs- en opleidingsinstellingen in andere landen om uw kwalificaties te begrijpen.

Hoe bepaal ik het niveau van mijn kwalificatie ten opzichte van het Europees kwalificatiekader (EKK)?

Informatie over het EKK-niveau staat al op uw diploma, certificaat enz., of u kunt ernaar vragen bij de instelling waar u het diploma behaald heeft.

Waar kan ik advies krijgen in mijn land?

Kijk in de rubrieken Leren in Europa en Werken in Europa op de Europass-website. Kies een land.

Vndt u het antwoord niet, neem dan contact op met het nationale Europass-centrum in uw land.

Wat zijn nationale Europass-centra?

In elk land dat deelneemt aan Europass bestaat een nationaal Europass-centrum dat alle activiteiten in verband met Europass coördineert. Dit centrum is het eerste contactpunt voor personen of organisaties die Europass willen gebruiken of er meer over willen weten. U kunt altijd contact opnemen met het nationale Europass-centrum van uw land of van het land waar wilt gaan werken of studeren.

Ik ben blind of slechtziend. Kan ik het Europass-cv gebruiken?

Ja, bij de ontwikkeling van Europass is uitdrukkelijk rekening gehouden met slechtzienden en blinden. Voor mensen met een dergelijke beperking zijn technologische oplossingen toegepast.

Mag ik de informatie op de Europass-website gebruiken of reproduceren?

Ja, maar u moet de bron vermelden (© Europese Unie).

Ik wil mijn ervaring en kwalificaties laten erkennen. Kan Europass me daarbij helpen?

Europass is een handig hulpmiddel om uw vaardigheden, kwalificaties en ervaring duidelijk en consistent bekend te maken. Maar als u uw vaardigheden, kwalificaties of andere ervaringen in Europass opneemt, betekent dat niet automatisch dat die ook in andere landen erkend worden. Uw Europass-profiel en Europass-documenten zoals het diplomasupplement, het certificaatsupplement en Europass Mobiliteit zijn wel handig om uw vaardigheden en kwalificaties duidelijk te maken aan werkgevers, onderwijs- en opleidingsinstellingen en anderen.

Ik heb geen paspoort van een EU-land. Mag ik Europass ook gebruiken?

Ja, Europass is een pakket onlinetools en informatie dat u gratis mag gebruiken, ongeacht uw nationaliteit of woonplaats.

Support and Information

What is the Qualifications Dataset Register (QDR)?

National authorities can prepare and publish qualifications, accreditation and learning opportunities in Europass through the Qualifications Dataset Register (QDR) platform. The QDR is a tool developed by the Commission to support national authorities to publish their data as ‘linked open data’ which can be published, connected and used more easily.

What is accreditation?

Accreditation in the Europass context is the quality assurance or licensing of an organisation or a qualification. An accreditation instance within the Europass context can be used to specify information about two types of Accreditation.

  • Institutional licensing: quality assurance and/or licensing at the level of an organisation. It implies permission for the institution to operate (e.g., issuing a qualification) and is awarded by Public Authorities or delegates thereof.
  • Programme/qualification accreditation: permission to provide a specific programme or qualification. Describes a licensing procedure applied at the level of one or several programmes/qualifications. It implies permission for an institution to provide specific Programmes/Qualifications and is awarded by Public Authorities or delegates thereof.
What is ESCO and how is it used in Europass?

ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) is the European multilingual classification of Skills, Competences and Occupations.     ESCO works as a dictionary, describing, identifying and classifying professional occupations and skills relevant for the EU labour market and education and training.                       

ESCO provides descriptions of 2942 occupations and 13.485 skills linked to these occupations, translated into 27 languages (all official EU languages plus Icelandic, Norwegian and Arabic).     Europass uses ESCO in three ways:  1) Europass users have a pre-pefined list of occupations which they can choose from in their Work Experience section of their profile or CV.  2) ESCO also provides full descriptions of occupations when you choose to click on the "eye" icon. You can then click on the "Learn more" button, which will redirect you to the full information about the specific occupation.

Europass gebruiken

Hoe registreer ik me als Europass-gebruiker?

Als u zich voor Europass wilt registreren, moet u een EU Login-account van de Europese Commissie hebben. U kunt dat eenvoudig aanmaken met uw e-mailadres en een wachtwoord. U ontvangt dan een link om de account te activeren. Daarna kunt u Europass gebruiken als geregistreerd gebruiker. U kunt dan alle tools van Europass gebruiken, zoals uw profiel, de bibliotheek, en de vacatures en studies op maat.

Wat gebeurt er als ik mijn EU Login-wachtwoord vergeet?

Klik op "Wachtwoord vergeten?" op de pagina waar u zich moet aanmelden. Let op: u kunt uw wachtwoord niet veranderen als uw account geblokkeerd is. In dat geval kan de helpdesk van EU Login u wel helpen. Bekijk de hele procedure op de pagina van EU Login.

Kan ik Europass gebruiken op een mobiel toestel?

Ja. U kunt Europass gebruiken op tablets, smartphones, laptops en desktopcomputers, van verschillende grootte en in verschillende browsers.

In mijn browser komt Europass niet goed in beeld. Wat kan ik doen?

Update uw browser of probeer een andere, bijv. een recente versie van Firefox, Chrome of Internet Explorer. Blijft het probleem zich voordoen, neem dan contact op met het Europass-team.