europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Frequently Asked Questions

2FA-FAQ

I am already using eID to log in to Europass. Do I need to activate it as a second factor?

No, if you are already using eID to sign in to Europass, you can continue logging in as you have previously. You do not need to activate two factor authentication separately.

How do I activate eID as a second factor for authentication?

To link your eID (electronic ID) to your EU Login account:

  • Log into your EU login account,
  • Go to your settings and click on Link my eID.

This option can link your national electronic identity card to your EU Login account.

Then, complete the process according to the steps explained in the instructions document.

EUROPASS-MALER

Hva er CEFR?

Europarådets språkskala (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) brukes til å beskrive mestringsnivå på fremmede språk. Skalaen er knyttet til språklæring, språkundervisning og vurdering av språkkunnskaper og kan brukes for alle europeiske språk. De seks referansenivåene i skalaen anvendes til å bedømme språkmestring overalt i Europa. CEFR-skjemaet for egenvurdering er en del av Europass-profilen din slik at du kan vurdere egen språkmestring.

Hva er et mobilitetsbevis?

Mobilitetsbeviset dokumenterer ferdigheter du har tilegnet deg under opphold i utlandet.

Hva er et eksamensbevistillegg?

Eksamensbevistillegget beskriver kvalifikasjoner fra yrkesutdanning og yrkesopplæring på en klar og entydig måte.

Hva er et vitnemålstillegg?

Vitnemålstillegget beskriver kvalifikasjoner fra høyere utdanning på en klar og entydig måte.

Hvor ble det av språkpasset?

Språkpasset var en dokumentmal opprettet i 2004 som et verktøy for å vurdere egne språkkunnskaper og språkkompetanse.

Språkpasset har nå blitt integrert i Europass-profilen i avsnittet språkkunnskaper. Du kan fortsatt vurdere egne språkkunnskaper i Europarådets språkskala (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) og eventuelt dele resultatene med arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner.

Hvordan vurderer jeg språkkunnskapene mine?

Du kan vurdere språkkunnskapene dine i Europass. I profilen din er det en enkel tabell du kan fylle ut. Les beskrivelsen av de forskjellige nivåene og velg nivået som best beskriver dine språkferdigheter. Du velger nivå for lytteforståelse, leseforståelse, evne til å føre en samtale og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig som du mener best beskriver ditt nivå på det aktuelle språket. Du kan også lagre språkattester i Europass-biblioteket ditt. Verktøyet for selvvurdering er basert på Europarådets språkskala (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR).

Tabellen i  Europass-profilen din kan deles med andre (arbeidsgivere, utdannings- og opplæringsinstitusjoner, osv.)

Hvordan beskriver jeg IT-kunnskapene mine?

Du kan føre opp og kategorisere IT-kunnskapene dine i profilen din. Listen over IT-kunnskaper kan bl.a. omfatte verktøy og programvare du mestrer og prosjekter og resultater du er stolt av. Du kan nevne verktøy du bruker ikke bare i forbindelse med jobb og studier men også i fritiden (sosiale medier, blogger, dataspill osv.) Videre kan du opprette kompetansegrupper, f.eks. en gruppe for digitale verktøy du bruker til design, IT-kompetanse du bruker i jobben eller en liste over digitale ferdigheter du ønsker å utvikle.

Hva er et kvalifikasjonspass?

Kvalifikasjonspasset var et Europass-verktøy som var i bruk fram til 2019. Verktøyet gjorde det mulig å samle flere dokumenter i én enkelt fil. Passet ble avskaffet fordi registrerte Europass-brukere nå kan dele dokumenter fra Europass-biblioteket sitt.

STØTTE OG INFORMASJON

Hva er det europeiske rammeverket for kvalifikasjoner (European Qualification Framework, EQF)?

Det  europeiske rammeverket for kvalifikasjoner (EQF) er et EU-redskap som gjør det lettere å formidle kvalifikasjoner på tvers av land og systemer. EQF bruker et enkelt system med åtte nivåer for å forklare kvalifikasjoner oppnådd i det enkelte europeiske land. I noen tilfeller er EQF-nivå oppgitt i vitnemål, vitnemålstillegg og eksamensbevistillegg. Arbeidsgivere og utdannings- og opplæringsinstitusjoner i andre land vil lettere kunne tyde dine kvalifikasjoner hvis du oppgir EQF-nivå i CV og søknader.

Hvordan sjekker jeg EQF-nivået på mine kvalifikasjoner?

Sjekk om dokumentene dine (vitnemål, eksamensbevis, o.l.) oppgir EQF-nivå. Hvis ikke kan du få oppgitt dette fra institusjonen du studerte ved.

Hvor kan jeg få hjelp i landet der jeg bor?

Sidene Lære i Europa og Jobbe i Europa gir relevant informasjon og lenker til relevante støttetjenester i de enkelte landene. Velg landet du er interessert i fra listen.

Ta kontakt med Europass-kontoret i landet der du bor for mer informasjon om Europass.

Hva er nasjonale Europass-kontor?

Alle land som deltar i Europass har et kontor som samordner all nasjonal aktivitet i forbindelse med Europass. Kontorene er første kontaktpunkt for alle som er interessert i å bruke eller finne ut mer om Europass. Ta kontakt med Europass-kontoret i landet der du bor eller der du kan tenke deg å jobbe eller studere.

Jeg er blind eller svaksynt. Kan jeg opprette Europass-CV?

Ja. Europass ble utviklet på en måte som tar hensyn til blindes og svaksyntes behov. Nettstedet er kompatibelt med hjelpemiddelteknologi for blinde og svaksynte.

Kan jeg bruke eller gjengi informasjon jeg finner på Europass?

Ja. Du kan bruke informasjon du finner på nettstedet hvis du tilkjennegir kilden (© European Union). 

Kan Europass hjelpe meg med å få mine kvalifikasjoner godkjent?

Med Europass kan du formidle ferdigheter, kvalifikasjoner og erfaring på en klar og entydig måte. Det betyr ikke at dine kvalifikasjoner og ferdigheter vil bli automatisk godkjent fordi du bruker Europass. Innholdet i profilen din og i Europass-dokumenter som vitnemålstillegg, eksamensbevistillegg og mobilitetsbeviser kan gjøre det lettere for bl.a. arbeidsgivere og opplærings- og utdanningsinstitusjoner å tyde dine kvalifikasjoner og ferdigheter.

Jeg har ikke europeisk statsborgerskap. Kan jeg bruke Europass?

Ja. Europass er et sett nettverktøy og informasjon som er gratis for alle, uansett hvor du kommer fra og hvor du bor.

Support and Information

What is the Qualifications Dataset Register (QDR)?

National authorities can prepare and publish qualifications, accreditation and learning opportunities in Europass through the Qualifications Dataset Register (QDR) platform. The QDR is a tool developed by the Commission to support national authorities to publish their data as ‘linked open data’ which can be published, connected and used more easily.

What is accreditation?

Accreditation in the Europass context is the quality assurance or licensing of an organisation or a qualification. An accreditation instance within the Europass context can be used to specify information about two types of Accreditation.

  • Institutional licensing: quality assurance and/or licensing at the level of an organisation. It implies permission for the institution to operate (e.g., issuing a qualification) and is awarded by Public Authorities or delegates thereof.
  • Programme/qualification accreditation: permission to provide a specific programme or qualification. Describes a licensing procedure applied at the level of one or several programmes/qualifications. It implies permission for an institution to provide specific Programmes/Qualifications and is awarded by Public Authorities or delegates thereof.
What is ESCO and how is it used in Europass?

ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) is the European multilingual classification of Skills, Competences and Occupations.     ESCO works as a dictionary, describing, identifying and classifying professional occupations and skills relevant for the EU labour market and education and training.                       

ESCO provides descriptions of 2942 occupations and 13.485 skills linked to these occupations, translated into 27 languages (all official EU languages plus Icelandic, Norwegian and Arabic).     Europass uses ESCO in three ways:  1) Europass users have a pre-pefined list of occupations which they can choose from in their Work Experience section of their profile or CV.  2) ESCO also provides full descriptions of occupations when you choose to click on the "eye" icon. You can then click on the "Learn more" button, which will redirect you to the full information about the specific occupation.

BRUK AV EUROPASS

Hvordan registrer jeg meg i Europass?

For å registrere deg i Europass må du først opprette en innloggingskonto i EU Login (Europakommisjonens brukertjeneste). Du må oppgi epostadresse og opprette passord. Du mottar en epost med en lenke som du klikker på for å fullføre registreringsprosessen. Nå kan du begynne å bruke Europass som registrert bruker. Registrerte brukere har ubegrenset tilgang til alle Europass-verktøy (profil, bibliotek, forslag til kurs og jobber, osv.)

Hva gjør jeg hvis jeg glemmer passordet mitt?

Klikk på Glemt passord? på innloggingssiden. Du kan ikke endre passord hvis kontoen er sperret. I så fall kan du få hjelp fra svartjenesten for EU Login. Framgangsmåten er beskrevet i detalj på EU Login-siden.

Kan jeg bruke Europass på en mobil enhet?

Ja. Du kan bruke Europass på nettbrett og mobiltelefoner, med forskjellige nettlesere og skjermstørrelser samt ulik skjermoppløsning.

Europass blir ikke ordentlig vist i nettleseren min. Hva kan jeg gjøre?

Oppgrader nettleseren din eller velg en annen nettleser, f.eks. Firefox, Chrome eller Internet Explorer. Hvis dette ikke løser problemet kan du ta kontakt med Europass- teamet.