europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Suplement do dyplomu

Suplement do dyplomu jest przeznaczony dla osób, które ukończyły studia wyższe i uzyskały dyplom licencjata lub magistra. Suplement do dyplomu pomoże im przedstawić uzyskane kwalifikacje w dowolnym miejscu w Europie.

Do czego służy suplement do dyplomu?

Suplement do dyplomu to dokument zawierający informacje, które ułatwiają pracodawcom i instytucjom edukacyjnym zrozumienie kwalifikacji absolwenta uczelni wyższej.

Osobom, które składają podanie o pracę za granicą lub wysyłają zgłoszenie do udziału w kursie organizowanym za granicą, może być ciężko wyjaśnić, czego nauczyły się podczas studiów. To dlatego stworzono suplement do dyplomu.

Jakie informacje zawiera suplement do dyplomu?

Suplement do dyplomu zawiera informacje na temat osiągnięć absolwenta, w tym punktów zaliczeniowych, ocen i zakresu przerobionego materiału.

Obejmuje on informacje o: 

  • rodzaju i poziomie uzyskanych kwalifikacji
  • instytucji, która wydała dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji
  • programie studiów i uzyskanych wynikach
  • specyfice krajowego systemu edukacji.

Informacje te mogą ułatwić pracodawcy lub instytucji oświatowej zrozumienie kwalifikacji absolwenta, a absolwentowi – podjęcie kolejnego kroku na ścieżce edukacyjnej lub zawodowej.

W jaki sposób mogę uzyskać suplement do dyplomu?

Zwróć się do swojej instytucji szkolnictwa wyższego z wnioskiem o wydanie suplementu do dyplomu.

W ponad 40 krajach absolwenci uczelni wyższych mają prawo do automatycznego otrzymania suplementu do dyplomu, bezpłatnie i w dowolnym powszechnie używanym języku europejskim.

Przykłady suplementów do dyplomu

Dyplom + suplement do dyplomu = doskonała kombinacja, kiedy ubiegasz się o pracę lub o udział w kursie w innym kraju europejskim