europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Rozvíjajte si zručnosti prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti

Dobrovoľnícka činnosť vám môže ponúknuť mnoho cenných skúseností a príležitostí na rozvoj zručností. Portál Europass vám môže byť nápomocný pri plánovaní a zaznamenávaní vašich skúseností v oblasti dobrovoľníckej činnosti.

V nástroji Moje záujmy na portáli Europass si môžete stanoviť cieľ nájsť si dobrovoľnícku činnosť a uviesť krajiny, v ktorých by ste túto činnosť radi vykonávali, ako aj témy alebo záujmy, ktoré sú pre vás dôležité. Všetky skúsenosti z dobrovoľníckej činnosti si môžete zaznamenať do vášho profilu na portáli Europass.

Dobrovoľnícku činnosť sa môžete rozhodnúť vykonávať v akejkoľvek oblasti, ktorá je pre vás dôležitá, to či už doma alebo v zahraničí, na plný alebo čiastočný úväzok. Vďaka dobrovoľníckej činnosti môžete urobiť niečo prospešné pre spoločnosť, spoznať nových ľudí a zlepšiť si kľúčové schopnosti ako riešenie problémov, tímová práca a účinná komunikácia. Dobrovoľnícka činnosť v zahraničí takisto ponúka možnosť naučiť sa nové jazyky a oboznámiť sa s novými kultúrami a perspektívami.

Woman smiling friendly and pointing finger at you

Príprava na dobrovoľnícku činnosť

Po nájdení tej správnej dobrovoľníckej príležitosti môžete portál Europass využiť na podanie prihlášky:

svoj profil na portáli Europass môžete zdieľať priamo s dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré sa tak môžu dozvedieť viac o vás a vašich zručnostiach,

môžete si vypracovať bezplatný a prispôsobený Europass-životopis a motivačný list.

Zaznamenávajte si všetky vaše nové zručnosti

Prihláška je len začiatok. Na portáli Europass si vo svojom profile môžete zaznamenávať všetky nové zručnosti a skúsenosti získané počas dobrovoľníckej činnosti.

Na tento účely si môžete vytvoriť nové oddiely. Do nich si môžete zaznamenať nové veci, ktoré ste sa naučili, vašu pozíciu a organizáciu, pre ktorú ste túto činnosť vykonávali. Môžete tam priložiť fotografie, osvedčenia a iné dokumenty, aby ste mali všetky informácie o vašich skúsenostiach z dobrovoľníckej činnosti uložené pre budúcu potrebu na jednom mieste.