europass

Have time for a quick survey?

We want to provide you with the best experience, so your feedback is very valuable to us. All you need to do is answer 5 simple questions

Takes 3 minutes

or

Nástroje Europass

Europass ponúka ľuďom celú škálu bezplatných viacjazyčných nástrojov, ktoré môžu využiť pri riadení svojej kariéry a celoživotného vzdelávania.

Zainteresované strany v celej EÚ môžu nástroje Europass využívať v rámci poradenstva, pomoci a služieb, ktoré poskytujú ľuďom. Nástroje môžu používať poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy, profesijní poradcovia, zamestnávatelia, verejné služby zamestnanosti, sociálni partneri, mládežnícke organizácie, dobrovoľnícke organizácie alebo tvorcovia politík.

Môžete sa takisto dozvedieť, ako zabezpečiť interoperabilitu s Europassom tak, aby ste ho mohli využiť pri podávaní žiadostí alebo v rámci náborových postupov, alebo získať viac informácií o digitálnych Europass-certifikátoch.